Regulamin sprzedaży planów treningowych onilne na stronie chypektrenuje.pl

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży planów treningowych online na stronie internetowej chypektrenuje.pl.
  1.2. Sprzedawcą planów treningowych jest Chypek Trenuje Dominik Chybczyński, mająca swoją siedzibę pod adresem Zajęcza 4a 80-336 Gdańsk, NIP: 5842821680,  zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1.3. Kupującym jest osoba, która dokonuje zakupu planu treningowego na stronie chypektrenuje.pl.
  1.4. Zamówienie planu treningowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu przez Kupującego.
 2. Oferta planów treningowych:
  2.1. Informacje dotyczące oferowanych planów treningowych, w tym ich opisy oraz ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy planów treningowych były jak najbardziej rzetelne i dokładne.
 3. Proces zamówienia:
  3.1. Kupujący może dokonać zakupu planu treningowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie chypektrenuje.pl.
  3.2. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności Przelewy24 w celu dokonania płatności.
  3.3. Po zaksięgowaniu płatności, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link lub plik zawierający zakupiony plan treningowy.
 4. Płatności:
  4.1. Ceny planów treningowych są podane na stronie chypektrenuje.pl i wyrażone w polskich złotych (PLN). 4.2. Płatność za zamówienie planu treningowego odbywa się za pośrednictwem bramki płatności Przelewy24.
  4.3. Sprzedawca nie przechowuje danych dotyczących płatności, takich jak numer karty kredytowej czy dane logowania do konta bankowego.
 5. Czas realizacji zamówienia
  5.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia planu treningowego w ciągu 7 dni od odnotowania wpłaty dokonanej przez Kupującego. 5.2. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności od niezależnych od Sprzedawcy, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
  5.3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najszybszą realizację zamówienia, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak awarie techniczne czy problemy związane z dostawą elektroniczną.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  6.1 Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie  reklamacyjne.Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

  a) drogą mailową na adres judodominik@gmail.com

  6.2 Klient w reklamacji powinien wskazać:

  a) swoje imię i nazwisko,

  b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia, nr zamówienia),

  c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

  d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

  6.3 Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

  6.4 O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

  6.5 W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 7. Brak możliwości zwrotu:
  7.1. Ze względu na personalizowany charakter usługi, zakupiony plan treningowy nie podlega zwrotowi ani wymianie.
  7.2. Kupujący dokonuje zakupu planu treningowego świadomie i akceptuje, że nie ma prawa do zwrotu opłaty za plan treningowy.
 8. Odpowiedzialność:
  8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zakupionych planów treningowych.
  8.2. Kupujący korzysta z planów treningowych na własne ryzyko i zobowiązuje się przestrzegać instrukcji oraz wskazówek w nich zawartych.
  8.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikłe z niewłaściwego wykorzystania planów treningowych lub niestosowania się do zaleceń w nich zawartych.9.Ochrona danych osobowych:
  9.1 Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie chypektrenuje.pl.
  9.2 Sprzedawca gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

  10. Zmiany w regulaminie
  10.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
  10.2 Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie chypektrenuje.pl
   

  11. Kontakt
  11.1 W przypadku pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących sprzedaży planów treningowych online, Kupujący może skontaktować się z Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie chypektrenuje.pl.

  Niniejszy regulamin jest obowiązujący od dnia 06.06.2023 i stanowi podstawę dla sprzedaży planów treningowych online na stronie chypektrenuje.pl.

  Kontakt

  Jeśli jesteś z Gdańska lub okolic, zapraszam do bezpośredniego kontaktu i umawiania się na treningi.
  Sprawdź również moje profile na Facebooku i Instagramie.